Ilorannan maaseutumatkailuyrittäjä Leena Haaviston kokemuksia vuosien varrelta sekä näkemyksiä maaseutumatkailun tulevaisuuteen

Artikkelit

Näinä  haastavina ja vaikeina aikoina teemme  haastatteluja kokeneille  maaseutumatkailuyrittäjien uranuurtajille; muisteloita menneestä, miten vaikeista ajoista on selvitty sekä viisaita sanoja ja kokemuksia sekä evästystä tulevaan nykyisille yrittäjille ja meille kaikille.

Koronaepidemiasta huolimatta maaseutumatkailuyrittäjyyden seniori Leena Haavisto valaa uskoa maaseutuyrittäjiin. ”Lippu korkealle, lähi- ja luontomatkailu nousevat kunniaan! Sitähän kaikki maaseutumatkailuyrittäjät pystyy tarjoamaan.”

Lue Ilorannan Leena Haaviston haastattelu täältä.